Blog

V tomto období považuji za důležité promluvit o hloubce a energii emočního přijetí a smíření se. Naučme se s emocí a pocitem přijetí a smíření aktivně pracovat vědomě.

Co je to kletba, či prokletí? Je to vyjádřená žádost, od určité osoby, nebo k nadpřirozeným silám, aby někomu vznikla škoda nebo ho potkal zlý osud, či neštěstí. Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou, tj. po určité době tuto osobu postihne neštěstí. Prokletí se nemusí vztahovat jen na osoby, ale též na celé rodiny, předměty, budovy,...

Požehnání

22.01.2024

Požehnání je starověká lidská modlitba, která ve svém jádru vyjadřuje energii a vibraci nejvyššího dobra.