Požehnání

22.01.2024

Požehnání je starověká lidská modlitba, která ve svém jádru vyjadřuje energii a vibraci nejvyššího dobra.

Požehnání je velice harmonická kosmická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se nakupila v určitém programu, situaci činu, vztahu, a dokáže tyto bloky energeticky rozpustit.

Metoda je velice účinná, praktická a rychlá, nic nestojí a uvede negativní energie a vlivy do harmonie.

"Požehnat" znamená upřímně od srdce přijmout situaci, která se okolo nás děje. Situace se prostě energeticky rozpustí "odblokuje, přestane stagnovat", to znamená , že už nezůstane v nehybné podobě.

Požehnání : " Upřímně žehnám této situaci, do které jsem se vědomě či nevědomě dostal/a a všem zúčastněným, kteří se mnou tuto situaci nevědomě či vědomě sdílejí. Upřímně žehnám sám /sama sobě a všem ostatním."

Požehnání je nejlepší zopakovat (nahlas nebo jen v duchu) několikrát za sebou. Situace se začne měnit. To ovšem neznamená, že se změní podle našich představ. Bude se měnit dle nejvyššího dobra, nepodmínečné lásce. Je to nejsilnější energie, která vibračně existuje v tomto světě. 

Žehnáme, cítíme vděčnost a přijímáme vše, co k nám přichází a co prožíváme. To znamená, že nesoudíme situaci, ve které se nacházíme. Přijímáme ji a žehnáme tomu, že se prostě děje. V tu chvíli jsme naladěni a otevřeni na energii vyšších vesmírných zákonů a energeticky plujeme v jejím proudu. Plujeme po této energetické hladině a necháváme se unášet tímto požehnáním.

Požehnání se hodí do jakékoliv situace - někdo nám ublíží nebo nás urazí, a my mu  v té chvíli odpustíme a požehnáme jemu i celé situaci. Zvyšujeme tím celou naši energetickou vibraci. Harmonizujeme ji v nepodmínečné lásce. Nezůstane tam tedy z naší strany žádná negativní emoce nebo bolest, ale prochází očištěním a uzdravením, vibrujeme s harmonií vesmírné nejvyšší energie zdroje.

Viz odkaz : Meditační příručka pro uzdravení lidského srdce a duše - Požehnání 

autor Karina Heková - Průchová