Důsledky prokletí  a zatížení rodu a jeho pokolení

21.02.2024

Proč provádět očistu od prokletí? Uvádím příklad a nejlépe ze své vlastní zkušenosti. Jedná se o starou rodovou kletbu, ale pravdou je, že dokud se nezruší a nevyčistí, působí pořád.

Šlo o prokletí, které se vytvořilo v mých rodinných kořenech a to ještě předtím než jsem se narodila. Můj děda z maminčiny strany tedy otec přišel o syna v druhé světové válce. Tedy mluvíme o roce 1945. Moji prarodiče měli jediného syna v té době. Mluvíme o době, kdy se vše měnilo a dobíhalo po skončení druhé světové války. Vedle dědova pozemku a domu, byli v té době další pozemky, které patřily paní, které byli po válce pozemky vyvlastněny a jelikož byly vedle pozemků a domu  mého děda a on přišel tragicky o syna, pozemky mu byly přiděleny obcí. 

V roce 1950 se narodila mým prarodičům moje maminka. Říkalo se, že to byl zázrak, jelikož babička si myslela, že je  v přechodu, ale čekala moji maminku.

Můj děda, měl v té době vyřizovat na katastru nemovitostí převod získaných nemovitostí po dotyčné paní, které byly pozemky vyvlastněné. Bohužel dostal infarkt takže nestihl převod pozemků dotáhnout do úplného  konce. (Jaká náhoda, že?). Podotýkám, že paní dle rozhodnutí našich v té době "soudruhů", pozemky vyvlastnili). Samozřejmě od této paní celá rodina byla odsunuta, ale ona zůstala. (Zde vzniklo prokletí pro předky mé rodiny, jelikož si děda přivlastnil něco, na co podle paní neměl nárok, tedy paní mé prarodiče a všechny jejich pokolení proklela).

Moje babička se dědictví po manželovi vzdala a  i těchto nabytých pozemků a nechala je v dědictví své dceři, tedy mé mamince. Potom umřela i moje babička a já se narodila nějaký čas po její smrti.

O prokletí těch pozemků po dědovi z maminčiny strany jsem vůbec nic nevěděla, až do roku 2021. Podotýkám, že jsem ročník 1976.

V roce 2021 přišel mamince dopis od katastrálního úřadu ohledně těch prokletých zapomenutých pozemků, o kterých ani moje maminka nevěděla, že je vlastní.

První věc, která se projevila na prokletí, bylo to, že bylo velice pracné a trvalo dlouho pozemky přes stát znovu získat do vlastnictví mé matky. Bylo to velké úsilí i finanční a dlouhé soudy ze státem o vlastnictví apod.

Když jsme si oddechly s maminkou, že tedy nabyla vlastnictví, vyvstal problém, že pozemky byly v těsné blízkosti jejího rodného domu, které před mnoha lety, darovala a převedla na moji sestru, která dům i pozemky obratem prodala novému vlastníkovi. I když, se povedlo mé sestře, rodný dům prodat novému vlastníkovi, moc štěstí jí to nepřineslo, jelikož po nějaké době, o nový dům, který za ty peníze z prodeje darovaného rodnému domu  pořídila,  přišla.

(Opět se ukazuje prokletí na rodině jejich kořenech a jak se prokletí přenáší).

Vrátíme se teď k novým majitelům, kteří odkoupili od mojí sestry náš bývalý rodný dům a to v domnění, že jim patří všechny okolní pozemky u domu. (Zde podotýkám, že si nově nabytí majitelé, měli prvně řádně prostudovat, co k nemovitosti zakoupené v katastru patří a jak vedou hranice pozemků).

Opět se vracím k pozemkům, které moje maminka konečně nabyla do vlastnictví, jelikož už má určitý věk, rozhodla se, že celou záležitost s prodejem těchto pozemků přenechá mě. Tedy  mě je darovala. 

Zdědila jsem tedy prokleté pozemky. Zjistila jsem, že tyto pozemky noví majitelé rodného domu začali používat a oplotili si je a postavili si na něm garáž a další, prostě ho začali normálně užívat. Tedy 20 let používají něco, co není vůbec jejich. Nabídla jsem jim odkup pozemků a samozřejmě s cenou odhadní nesouhlasili. Nakonec vše skončilo u advokáta a stavebního  úřadu s  požadavkem odstranění staveb a plotu, který dodnes majitelé užívají (neprávem, jelikož nevlastní).

Představa dalšího dohadování a soudů v této zamotané prokleté situaci, už pro mě není vůbec únosná a nedává mi smysl, jelikož je třeba tuto starou kletbu zrušit a vyčistit, aby přestala zasahovat do rodinných vazeb.

No tedy začala jsem s rozhodnutím, že tuto celou situaci, která na mě padla musím očistit, vyrušit starou kletbu a nějak se smířit s tím, že pozemky, které patří k jejich domu, ale mám je ve vlastnictví já, nabídnu majitelům k odkupu za poloviční cenu, než je jejich odhadní cena, jinak bych celou záležitost nikdy nevyřešila.

Tedy začala jsem v materiální rovině usmiřovat celou situaci dohodou, která je únosná pro obě strany, které jsou v celém sporu nevinně. A na duchovní úrovni, jsem provedla, vyčištění kořenů předků, usmiřovací rituál, provádím i očistu na hrobě mých předkům, aby se celá záležitost dočistila , jak v nebi tak i na zemi.

Proto znovu  podotýkám, i staré rodové kletby v kořenech a rodinách jsou stále aktivní a je třeba je čistit a tyto zátěže pouštět. Nepodceňujme tedy staré rodové kletby a jiné prokletí vytvořené v rodině.

Ráda vám očistu od prokletí provedu. Vždy po očistě přichází okamžitá úleva. Věci a situace se dávají do pohybu. Každá změna je pozitivní.

Karina

www.leceniskarinou.cz